ຕະຫຼາດການຜະລິດ


ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີຫລາຍຮູບຫລາຍແບບໃນທົ່ວໂລກ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄປຍັງເອີຣົບແລະອາເມລິກາ. ພວກເຮົາ ເຄີຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການຜະລິດຄ່ານິຍົມແລະຂອງຂວັນ ສຳ ລັບ English Premier ລີກ, ລີກອີຕາລີລີກ A, ສະໂມສອນ NBA, ປ້າຍເຫລົ້າແລະອື່ນໆ.