ອຸປະກອນການຜະລິດ


ການປະທັບຕາ, ການໃສ່ບາດ, ເຄື່ອງສີດຂັດ & ແຜ່ນແລະ enamel, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສີອັດຕະໂນມັດ - infill ເຄື່ອງ